Hướng dẫn kích hoạt chế độ máy bay HTC One E9 Dual SIM

vào ngày 13/05/2016 câu trả lời• 130 lượt xem

1. Ở màn hình chính, các bạn vuốt từ trên màn hình khu vực thông báo xuống 2 lần để hiện ra phần cài đặt nhanh. Ở đây các bạn sẽ thấy biểu tượng Máy bay.

Hướng dẫn kích hoạt chế độ máy bay HTC One E9 Dual SIM

 

 

2. Để kích hoạt chế độ máy bay các bạn nhấp vào sao cho biểu tượng có màu xanh. Để tắt hãy làm tương tự cho biểu tượng có màu trắng.

Hướng dẫn kích hoạt chế độ máy bay HTC One E9 Dual SIM

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU