Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên HTC One E9 Dual SIM

vào ngày 13/05/2016 câu trả lời• 324 lượt xem

1. Trong phần Cài đặt của máy kéo xuống phía dưới để tìm kiếm Tab Sao lưu và thiết lập lại.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên HTC One E9 Dual SIM

 

 

2.Ở cửa sổ cài đặt trong phần này các bạn chọn "Thiết lập lại cài đặt điện thoại" và sau đó ấn Đồng ý để khôi phục lại cài đặt gốc.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên HTC One E9 Dual SIM

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU