Thiết lập một ứng dụng tin nhắn SMS làm mặc định trên HTC One

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Tới Settings, ở mục Wireless & Network chọn More > Default SMS app và sau đó chọn một ứng dụng tin nhắn làm mặc định (trong trường hợp bạn cài nhiều ứng dụng nhắn tin SMS).

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU