Những thông tin bị mất khi khôi phục cài đặt gốc trên HTC One

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem
  • Tài khoản Google của bạn
  • Tất cả các tài khoản mà bạn đã thêm vào trong  Cài đặt > Tài khoản & đồng bộ hóa ( Settings > Accounts & sync) và các dữ liệu liên quan đến những tài khoản đó
  • Dữ liệu cá nhân mà bạn đã tạo hoặc đồng bộ hóa với điện thoại của bạn như hồ sơ, danh bạ, tin nhắn, email, lịch sự kiện, và nhiều hơn nữa
  • Hệ thống, dữ liệu ứng dụng và các thiết lập
  • Những ứng dụng đã tải về

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU