Kiểm tra sô IMEI trên HTC One

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Vào Setting > About > Phone identity để xem các thông tin này. Hoặc mở bàn phím của ứng dụng gọi điện và nhập *#06# để xem số IMEI.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU