Hiệu chỉnh cảm biến con quay hồi chuyển trên HTC One

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem
  • Tới Settings > chọn Display, gestures & buttons.
  • Chọn G-Sensor calibration.
  • Đặt điện thoại trên một bề mặt phẳng và chọn  Calibrate.
  • Sau khi quá trình hiệu chuẩn hoàn tất, chọn OK.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU