Chia sẻ kết nối Internet của HTC One với các thiết bị khác.

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

- Tới Settings

- Chọn More > Mobile network sharing

- Sau đó chọn để chia sẻ thông qua USB tethering, Portable Wi-Fi hotspot hoặc Bluetooh tethering.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU