Cách thêm và cấu hình nút cho chức năng Remote TV trên HTC One

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem
  • Mở TV app sau đó chọn 
  • Vuốt tới tab More
  • Chọn 
  • Nhập tên cho các nút và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cấu hình các nút.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU