Mua trước trả sau

       Chuyển dữ liệu ứng dụng từ bộ nhớ máy sang thẻ nhớ trên Desire L Dual

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem
       • Vào Setting sau đó chọn Storage.
       • Chọn Storage settings.
       • Để tất cả các ứng dụng được lưu vào thẻ microSD chọn  Update all > SD card storage. Hoặc chọn từng ứng dụng sau đó chọn SD card storage.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU