Bật hoặc tắt nhóm MMS trên Desire L Dual

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Để bật hoặc tắt nhóm MMS, trong ứng dụng tin nhắn chọn  >  Settings > Multimedia messages (MMS), sau đó chọn hoặc bỏ chọn Group Messaging.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU