Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên HTC Desire 826 Dual Sim selfie

vào ngày 21/05/2016 câu trả lời• 240 lượt xem

1. Trong phần Cài đặt của máy kéo xuống phía dưới để tìm kiếm Tab Sao lưu và khôi phục cài đặt gốc. Truy cập Tab và trong cài đặt mới chọn Khôi phục cài đặt gốc.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên HTC Desire 826 Dual Sim selfie

 

 

2.Ở cửa sổ cài đặt mới chọn Đặt lại điện thoại và sau đó ấn Đồng ý để khôi phục lại cài đặt gốc.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên HTC Desire 826 Dual Sim selfie

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU