Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên HTC Desire 820Q Dual SIM

vào ngày 29/08/2016 câu trả lời• 174 lượt xem

1. Trong phần Cài đặt của máy kéo xuống phía dưới để tìm kiếm Tab Sao lưu và khôi phục cài đặt gốc. Truy cập Tab và trong cài đặt mới chọn Khôi phục cài đặt gốc.

 

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên HTC Desire 820G Plus Dual Sim

 

2.Ở cửa sổ cài đặt mới chọn Đặt lại điện thoại và sau đó ấn Đồng ý để khôi phục lại cài đặt gốc.

 

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên HTC Desire 820G Plus Dual Sim

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU