Mua trước trả sau

       Thêm tài khoản Google trên máy

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Thêm tài khoản.

        

        

       Bước 2: Chọn Google.

        

        

       Bước 3: Chọn Hiện có.

        

        

       Lưu ý: Bạn chọn Tạo mới nếu chưa có tài khoản.

        

       Bước 4: Nhập Email và Mật khẩu tài khoản của bạn. Chọn Tiếp theo.

        

        

       Bước 5: Chọn “OK”.

        

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU