Cài đặt máy ảnh chụp trên 20 khung hình trong chế độ Burst Shots

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bạn chuyển Camera sang chế độ đầu tiên, chọn   >  > Continuous shooting. Xóa tùy chọn Limit to 20 frames.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU