Cách chuyển dữ liệu ứng dụng từ bộ nhớ điện thoại sang thẻ nhớ

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem
  • Vào Setting sau đó chọn Storage.
  • Chọn Storage settings.
  • Để tất cả các ứng dụng được lưu vào thẻ microSD chọn  Update all > SD card storage. Hoặc chọn từng ứng dụng sau đó chọn SD card storage.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU