Thiết lập khóa màn hình khóa trên Desire 700 Dual

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem
  • Vào Settings > Security
  • Chọn Unlock selection
  • Sau đó chọn None để bỏ khóa màn hình hiện tại hoặc lựa chọn một trong các hình thức khóa màn hình bên dưới

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU