Mua trước trả sau

       Thiết lập khóa màn hình khóa trên Desire 700 Dual

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem
       • Vào Settings > Security
       • Chọn Unlock selection
       • Sau đó chọn None để bỏ khóa màn hình hiện tại hoặc lựa chọn một trong các hình thức khóa màn hình bên dưới