Mua trước trả sau

       Những thông tin nào bị mất sau khi khôi phục cài đặt gốc

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem
       • Tài khoản Google của bạn
       • Tất cả các tài khoản mà bạn đã thêm vào trong  Cài đặt > Tài khoản & đồng bộ hóa ( Settings > Accounts & sync) và các dữ liệu liên quan đến những tài khoản đó
       • Dữ liệu cá nhân mà bạn đã tạo hoặc đồng bộ hóa với điện thoại của bạn như hồ sơ, danh bạ, tin nhắn, email, lịch sự kiện, và nhiều hơn nữa
       • Hệ thống, dữ liệu ứng dụng và các thiết lập
       • Những ứng dụng đã tải về

       Các tập tin khác như âm nhạc của bạn, hình ảnh, video và tài liệu cũng sẽ bị xóa nếu bạn chọn   Erase all data.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU