Khôi phục cài đặt gốc trên HTC Desire 700 Dual bằng phím cứng

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Lưu ý: Chế độ Khởi động nhanh Fast boot trong mục Settings > Power phải không được kích hoạt.

  • Tháo pin ra, chờ một vài giây, sau đó lắp lại pin.
  • Bấm và giữ nút Volume Down (nút Giảm âm lượng), và sau đó nhấn và giữ nút  Nguồn
  • Chờ cho màn hình với ba hình ảnh Android xuất hiện, sau đó nhả nút Nguồn và nút Giảm âm lượng ra
  • Bấm Volume Down để chọn Factory reset , và sau đó bấm phím Nguồn

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU