Dung lượng Dropbox miễn phí được tặng khi mua HTC Desire 700 Dual

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Trên HTC Desire 700 , đăng nhập vào tài khoản Dropbox cảu bạn để bạn có thể:

  • Được tặng 23GB dung lượng lưu trữ miễn phí trong vòng 2 năm
  • Truy cập hình ảnh và video được lưu trữ trong Dropbox của bạn ngay từ Gallery .
  • Không còn tình trạng file đính kèm quá lớn khi chia sẻ qua email. Đơn giản chỉ cần gửi một liên kết đến tập tin Dropbox của bạn
  • Xem và chỉnh sửa các tài liệu văn phòng được lưu trữ trong Dropbox .
  • Xem các file PDF được lưu trữ trong Dropbox .
  • Lưu tài liệu, chẳng hạn như từ file đính kèm email, trực tiếp đến Dropbox .
  • Kiểm tra dung lượng lưu trữ còn lại trên Dropbox bất cứ lúc nào

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU