Cài đặt thời gian chờ màn hình trên Desire 700 Dual

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem
  • Tới Cài đặt > chọn Hiển thị, cử chỉ và phím bấm.
  • Chọn Thời gian chờ
  • Điều chỉnh thời gian tự động tắt màn hình bạn muốn

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU