Gỡ ứng dụng không cần thiết trên máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Ứng dụng.

 

 

Bước 2: Vuốt sang bên trái, chọn Tất cả.

 

 

Bước 3: Chọn ứng dụng bạn muốn gỡ, chọn Gỡ bỏ cài đặt.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU