Thay đổi hình nền trên Haier Zio P5

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

1. Chạm và giữ trên màn hình để mở Menu.

2. Từ Menu “Thư viện”/“Hình nền động”/“Hình nền Video”/”Hình nền” chọn hình nền và ấn “Đặt hình nền” để hoàn tất.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU