Kết nối WiFi trên Haier Zio P5

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Để bật WiFi, vào cài đặt chọn WiFi và bật. Sau khi bật sẽ tự động tìm kiếm và hiện các thiết bị phát ở gần. Chọn một thiết bị, nhập mật khẩu nếu có và ấn kết nối.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU