Di chuyển biểu tượng trên giao diện chính của Haier Zio P5

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

1. Ấn và giữ biểu tượng trên giao diện chính đến khi nó được phóng to và điện thoại rung lên.

2. Kéo biểu tượng đến vị trí mong muốn và sau đó thả tay ra.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU