Cài đặt APK qua Quản lý file trên Haier Zio P5

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Hãy sao chép file ứng dụng APK vào thẻ SD và lắp thẻ vào điện thoại. Ở màn hình chờ, ấn “Menu chính” để mở Menu chính. Chọn “Quản lý file” để mở dữ liệu thẻ nhớ SD. Chọn file ứng dụng APK bạn muốn cài đặt và làm theo hướng dẫn cài đặt.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU