Thiết lập mật khẩu để bảo vệ điện thoại

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > All settingsSecurity.

 

 

 Bước 2: chọn Screen lock.

 

 

Bước 3: Chọn Mixed password.

 

 

Bước 4: Chọn Continue.

 

 

Bước 5: Chọn “OK”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU