Thay đổi tên thiết bị để tìm kiếm dễ dàng hơn

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > ALL SETTINGS > More wireless.

 

 

Bước 2: Chọn WLAN Direct.

 

 

Bước 3: Chọn RENAME DEVICE.

 

 

Bước 4: Chọn “OK”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU