Phát Wi-Fi qua kết nối Bluetooth

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > System settings > More...

 

 

Bước 2: Chọn Personal hotspot.

 

 

Bước 3: Chọn biểu tượng Bluetooth > Bluetooth network sharing.

 

 

Bước 4: Kéo “On”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU