Bật chế độ tiết kiệm pin

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt toàn bộ > Pin.     Bước 2: Chọn CPU power saving mode.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Gionee Infinity Passion

Sạc pin đúng cách giúp tăng tuổi thọ pin đối với máy mới

Lần sạc đầu tiên: Bạn cắm sạc, giữ nguyên trạng thái pin từ 8 - 10 giờ, sạc liên tục và tránh ngắt điện đột ngột.   Lần sạc thứ hai: Chỉ sạc khi dùng kiệt pin lần một và sạc trong khoảng 8 - 10 giờ.   Lần sạc thứ ba
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Gionee Infinity Passion

Biến điện thoại thành điểm phát Wi-Fi di động

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt toàn bộ > Thêm.     Bước 2: Chọn USB Internet  & điểm truy cập di động.     Bước 3: Chọn Portable WLAN hotspot.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Gionee Infinity Passion

Khôi phục cài đặt gốc cho máy

Bước 1: Bạn truy cập Cài Đặt > Cài đặt toàn bộ > Sao lưu & đặt lại.     Bước 2: Chọn Đặt lại về dữ liệu gốc.     Bước 3: Chọn Đặt lại điện thoại.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Gionee Infinity Passion

Kích hoạt tính năng tùy chọn nhà phát triển

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt toàn bộ > Giới thiệu về điện thoại.     Bước 2: Chọn Số phiên bản từ 5 đến 7 lần liên tục.     Bước 3: Đến khi xuất hiện thông bá
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Gionee Infinity Passion

Sử dụng ứng dụng Bản đồ chỉ đường

Bước 1: Bạn truy cập Bản đồ.     Bước 2: Chọn biểu tượng chỉ đường góc phải phía trên màn hình.     Bước 3: Nhập điểm bạn xuất phát vào ô Chọn điểm xuất phát.    
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Gionee Infinity Passion

Kích hoạt tính năng cho phép cài ứng dụng từ nguồn không xác định

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt toàn bộ > Bảo mật.     Bước 2: Chọn Không rõ nguồn gốc.     Bước 3: Chọn “OK”.   
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Gionee Infinity Passion

Bật chế độ gỡ lỗi USB

Chế độ Gỡ lỗi USB hỗ trợ người dùng sao chép dữ liệu giữa máy tính và thiết bị Android, cài đặt ứng dụng trên thiết bị mà không thông báo.   Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cà
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Gionee Infinity Passion

Kích hoạt tính năng kết thúc cuộc gọi bằng nút nguồn

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt toàn bộ > Khả năng truy cập.     Bước 2: Chọn Nút nguồn kết thúc cuộc gọi.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Gionee Infinity Passion

Thiết lập thời gian sáng của màn hình

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt toàn bộ > Hiển thị.     Bước 2: Chọn Thời gian sáng.     Bước 3: Chọn Thời gian sáng mà bạn muốn.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Gionee Infinity Passion

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU