Thiết lập mật khẩu để bảo vệ điện thoại

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài Đặt > Cài đặt toàn bộ Bảo mật.

 

 

 Bước 2: ChọnKhóa màn hình.

 

 

Bước 3: ChọnMật khẩu.

 

 

Bước 4: ChọnTiếp tục.

 

 

Bước 5: Chọn“OK”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU