Mua trước trả sau

       Thiết lập mật khẩu để bảo vệ điện thoại

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > ALL SETTINGSSecurity.

        

        

       Bước 2:Chọn Screen lock.

        

        

       Bước 3: Chọn Password.

        

        

       Bước 4: Nhập mật khẩu của bạn, chọn Continue.  

        

        

       Bước 5: Nhập lại mật khẩu, chọn “OK”.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU