Bật tính năng tránh kết nối Wi-Fi kém

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt toàn bộ > Wi-Fi.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng ba chấm góc dưới bên phải, chọn nâng cao.

 

 

Bước 3: Chọn Avoid poor connections.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU