Mua trước trả sau

       Thiết lập mật khẩu để bảo vệ điện thoại

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > ALL SETTINGSSecurity.

        

        

        Bước 2: chọn Screen password.

        

        

       Bước 3: Chọn Password.

        

        

       Bước 4: Nhập mật khẩu mới, chọn Continue.

        

        

       Bước 5: Nhập lại mật khẩu của bạn, chọn “OK”.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU