Thiết lập mật khẩu để bảo vệ điện thoại

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > ALL SETTINGSSecurity.

 

 

 Bước 2: chọn Screen password.

 

 

Bước 3: Chọn Password.

 

 

Bước 4: Nhập mật khẩu mới, chọn Continue.

 

 

Bước 5: Nhập lại mật khẩu của bạn, chọn “OK”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU