Thiết lập giờ bật/ tắt cho máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > ALL SETTINGS > Scheduled power on & off.

 

 

Bước 2: Chọn Set schedule power on hoặc Schedule power off.

 

 

Bước 3: Chọn Time.

 

 

Bước 4: Thiết lập thời gian, chọn Done.

 

 

Bước 5: Chọn DONE.

 

 

Bước 6: Kéo “On”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU