Nâng cao khả năng truy cập web

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập CÀI ĐẶT TOÀN BỘ > Khả năng truy cập.

 

 

Bước 2: Chọn Nâng cao khả năng truy cập web.

 

 

Bước 3: Chọn Cho phép.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU