Mua trước trả sau

       cho hỏi phải làm sao

       toi vào goc ứng dụng chọn mục video gjo màn hình khong về được bắt đầu cài đặt khong có chử cho hỏi phải làm sao      ...
       • 0 câu trả lời • vào ngày 10/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Gionee F103 Pro