Kích hoạt chế độ cảm biến thông minh

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập ALL SETTINGS > Smart gestures.

 

 

Bước 2: Chọn Smart gestures.

 

 

Bước 3: Kéo “ON”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU