Gỡ bỏ ứng dụng

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập ALL SETTINGSApps.

 

 

Bước 2: Vuốt sang trái, chọn ALL.

 

 

Bước 3: Chọn ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ.

 

 

Bước 4: Chọn Uninstall.        

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU