Gửi vị trí hiện tại cho bạn bè qua tin nhắn

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Tin nhắn trên màn hình.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng nhập văn bản trên thanh tùy chọn bên dưới.

 

 

Bước 3: Chọn biểu tượng chèn thêm nội dung vào tin nhắn.

 

 

Bước 4: Vuốt sang trái chọn Geographical posilition.

 

 

Bước 5: Nhập tên liên lạc bạn muốn gửi ở mục Đến, chọn Send để gửi tin nhắn.

 

 

Lưu ý: Thiết bị của bạn cần được bật kết nối mạng 3G hoặc Wifi trong khi thực hiện. 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU