Hướng dẫn cài đặt thời tiết trên Gionee Elife S5.5

senpth@zing.vn
vào ngày 09/05/2016 câu trả lời• 153 lượt xem

Để thay đổi thông tin thời tiết theo vị trí hoặc theo thành phố trên Gionee Elife S5.5, bạn thực hiện tuần tự theo các bước sau:

1. Bấm vào biểu tượng thời tiết trên màn hình chính.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết trên Gionee Elife S5.5

 

2. Ở màn hình tiếp đến của ứng dụng, bạn chọn vào biểu tượng thêm thành phố (nằm chính giữa ở dưới cùng màn hình) 

 

Hướng dẫn cài đặt thời tiết trên Gionee Elife S5.5

 

3. Màn hình này bạn lại tiếp tục chọn vào dấu + để thêm một vị trí mới cần xem thời tiết.

 

Hướng dẫn cài đặt thời tiết trên Gionee Elife S5.5

 

4. Tại đây bạn có thể lựa chọn một thành phố được liệt kê, hoặc nhập vào khung tìm kiếm ở phía trên. 

 

Hướng dẫn cài đặt thời tiết trên Gionee Elife S5.5

 

5. Khi được lựa chọn, địa điểm đó sẽ được hiển thị kèm thông tin thời tiết như ảnh dưới.  

 

Hướng dẫn cài đặt thời tiết trên Gionee Elife S5.5

 

6. Bạn bấm nút Home để thoát ra màn hình chính, địa điểm được chọn cùng thông tin thời tiết sẽ được hiển thị tại vị trí ban đầu. 

 

Hướng dẫn cài đặt thời tiết trên Gionee Elife S5.5

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU