Bật tính năng thông báo khi nhận Email mới

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Email trên màn hình.

 

 

Bước 2: Chọn Settings.

 

 

Bước 3: Chọn mục Email của bạn.

 

 

Bước 4: Chọn Email notifications.

 

 

Bước 5: Kéo "ON".

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU