Thiết lập thời gian sáng của màn hình

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > All settings> Display.

 

 

Bước 2: Chọn Sleep.

 

 

Bước 3: Chọn chế độ Sleep mà bạn muốn.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU