Gửi vị trí hiện tại cho bạn bè qua tin nhắn

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Messaging trên màn hình.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng nhập văn bản trên thanh tùy chọn bên dưới.

 

 

Bước 3: Chọn biểu tượng chèn thêm nội dung vào tin nhắn.

 

 

Bước 4: Vuốt sang trái chọn Location.

 

 

Bước 5: Nhập tên liên lạc bạn muốn gửi ở mục To, chọn Send để gửi tin nhắn.

 

 

Lưu ý: Bạn vẫn cần thực hiện việc kết nối Internet và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn để thực hiện việc tìm kiếm lần đầu. 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU