Xem ảnh/video trên FPT VI

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

1. Từ màn hình menu, chọn Thư viện

2. Chọn ảnh/ video cần xem

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU