Mua trước trả sau

       Kết nối được với wifi trên FPT VI

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       1. Từ màn hình menu, chọn Cài đặt > Không dây & mạng

       2. Bật Wi-Fi

       3. Chọn điểm truy cập bạn muốn kết nối

       4. Nhập mật khẩu nếu được yêu cầu, chọn Kết nối