Mua trước trả sau

       Vào nhật ký điện thoại FPT VI

       Từ trang chủ, chọn Điện thoại sau đó chọn mục Nhật ký Chọn các mục con để xem các kiểu cuộc gọi: tất cả, cuộc gọi đi, đến, nhỡ.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT VI

       Vị trí lưu ảnh và video trên điện thoại FPT VI

       Ảnh/ Video được lưu vào thư mục DCIM/Camera trên thẻ nhớ hoặc bộ nhớ máy
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT VI

       Xem ảnh/video trên FPT VI

       1. Từ màn hình menu, chọn Thư viện 2. Chọn ảnh/ video cần xem
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT VI

       Kết nối được với wifi trên FPT VI

       1. Từ màn hình menu, chọn Cài đặt > Không dây & mạng 2. Bật Wi-Fi 3. Chọn điểm truy cập bạn muốn kết nối 4. Nhập mật khẩu nếu được yêu cầu, chọn Kết nối
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT VI

       Để cài được những ứng dụng khác ngoài CH Play trên FPT VI

       Bật chế độ Không rõ nguồn gốc trong mục Cài đặt > Bảo mật cho phép cài các ứng dụng từ F-store hoặc từ các nguồn khác CH Play
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT VI

       Tải ứng dụng từ CH Play trên FPT VI

       1. Từ trang chủ, chọn CH Play 2. Chọn thể loại ứng dụng (Apps), trò chơi (Games) hoặc tìm kiếm 3. Chọn ứng dụng tương ứng để xem thông tin chi tiết 4. Chọn Cài đặt, sau đó chọn Chấp nhận để tải và cài đặt ứng dụng 5. Sau khi cài đặt
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT VI

       Sử dụng F-Store để tải ứng dụng trên FPT VI

       1. Từ trang chủ, chọn F-Store 2. Chọn ứng dụng tương ứng để xem thông tin chi tiết 3. Để tải về, chọn Miễn phí, Tải về 4. Hoàn thành cài đặt bạn có thể chọn Mở để chạy ứng dụng hoặc vào màn hình Menu và chạy ứng dụng đ&oac
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT VI

       Gửi tin nhắn trên điện thoại FPT VI

       1. Từ trang chủ, chọn Tin nhắn, chọn biểu tượng ở góc dưới bên trái 2. Nhập số hoặc tên người gửi đến 3. Nhập nội dung tin 4. Chọn SIM để gửi tin đi(nếu điện thoại có 2 SIM)
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT VI

       Để xem tin nhắn trên FPT VI

       1. Từ trang chủ, chọn Tin nhắn 2. Chọn tin nhắn cần xem
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT VI