Mua trước trả sau

       Phát wifi trên điện thoại FPT TABLET WIFI V

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bật Kết nối dữ liệu > chọn Cài đặt > Thêm… > USB Internet & điểm truy cập di động 

       Bật Trạm phát Wi-Fi > Nhấn vào Trạm phát Wi-Fi > Thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi để đặt tên điểm phát sóng, mật khẩu,… 

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU