Xóa phím tắt trong FPT TABLET WIFI V

Kéo phím tắt (icon) vào Thùng rác phía trên màn hình (ứng dụng không bị xóa khỏi hệ thống)
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

Bắt Wifi trên FPT TABLET WIFI V

Cài đặt >> Wifi >> Bật >> Chọn mạng Wifi cần kết nối >> Nhập mật khẩu và Kết nối.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

Cài đặt ứng dụng mới từ CH Play trên FPT TABLET WIFI V

Từ màn hình chính >> CH Play >> Chọn ứng dụng muốn cài đặt >> Cài đặt
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên FPT TABLET WIFI V

Cài đặt >> Ngôn ngữ & phương thức nhập >> Ngôn ngữ
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

Thay đổi nhạc chuông trên FPT TABLET WIFI V

Cài đặt >> Âm thanh >> Thông báo mặc định >> Chọn nhạc chuông >> OK.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

Khôi phục cài đặt gốc trên FPT TABLET WIFI V

Cài đặt >> Sao lưu & đặt lại >> Đặt lại về dữ liệu gốc >> Đặt lại máy tính bảng
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

Phát wifi trên điện thoại FPT TABLET WIFI V

Bật Kết nối dữ liệu > chọn Cài đặt > Thêm… > USB Internet & điểm truy cập di động  Bật Trạm phát Wi-Fi > Nhấn vào Trạm phát Wi-Fi > Thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi để đặt tên điểm phát sóng
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

Thay đổi hình nền của Fpt TABLET WIFI V

Bạn có thể thay đổi hình nền bằng cách nhấn và giữ trên vùng không gian trống, chọn hình nền từ các thư mục tương ứng
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

Thêm phím tắt vào FPT TABLET WIFI V

Nhấn và giữ các ứng dụng, tiện ích trong màn hình menu, thả ứng dụng đó vào vị trí trống bất kì trên màn hình trang chủ 
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

Di chuyển phím tắt trên FPT TABLET WIFI V

Nhấn và giữ đối tượng cần di chuyển và kéo tới vị trí mong muốn 
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU