Mua trước trả sau

       Xóa phím tắt trong FPT TABLET WIFI V

       Kéo phím tắt (icon) vào Thùng rác phía trên màn hình (ứng dụng không bị xóa khỏi hệ thống)
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

       Bắt Wifi trên FPT TABLET WIFI V

       Cài đặt >> Wifi >> Bật >> Chọn mạng Wifi cần kết nối >> Nhập mật khẩu và Kết nối.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

       Cài đặt ứng dụng mới từ CH Play trên FPT TABLET WIFI V

       Từ màn hình chính >> CH Play >> Chọn ứng dụng muốn cài đặt >> Cài đặt
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

       Thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên FPT TABLET WIFI V

       Cài đặt >> Ngôn ngữ & phương thức nhập >> Ngôn ngữ
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

       Thay đổi nhạc chuông trên FPT TABLET WIFI V

       Cài đặt >> Âm thanh >> Thông báo mặc định >> Chọn nhạc chuông >> OK.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

       Khôi phục cài đặt gốc trên FPT TABLET WIFI V

       Cài đặt >> Sao lưu & đặt lại >> Đặt lại về dữ liệu gốc >> Đặt lại máy tính bảng
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

       Phát wifi trên điện thoại FPT TABLET WIFI V

       Bật Kết nối dữ liệu > chọn Cài đặt > Thêm… > USB Internet & điểm truy cập di động  Bật Trạm phát Wi-Fi > Nhấn vào Trạm phát Wi-Fi > Thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi để đặt tên điểm phát sóng
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

       Thay đổi hình nền của Fpt TABLET WIFI V

       Bạn có thể thay đổi hình nền bằng cách nhấn và giữ trên vùng không gian trống, chọn hình nền từ các thư mục tương ứng
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

       Thêm phím tắt vào FPT TABLET WIFI V

       Nhấn và giữ các ứng dụng, tiện ích trong màn hình menu, thả ứng dụng đó vào vị trí trống bất kì trên màn hình trang chủ 
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V

       Di chuyển phím tắt trên FPT TABLET WIFI V

       Nhấn và giữ đối tượng cần di chuyển và kéo tới vị trí mong muốn 
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng FPT Tablet Wifi V