Thêm liên lạc trong FPT HD V

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Từ Danh bạ ngoài màn hình chính

1. Chọn biểu tượng

2. Chọn nơi lưu liên lạc

3. Nhập tên, số điện thoại,…

4. Chọn Xong để lưu

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU