Kết nối với wifi trên FPT HD V

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

1. Từ màn hình menu, chọn Cài đặt > Không dây & mạng

2. Bật Wi-Fi

3. Chọn điểm truy cập bạn muốn kết nối

4. Nhập mật khẩu nếu được yêu cầu, chọn Kết nối

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU