Gửi tin nhắn trên điện thoại FPT HD V

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

1. Từ trang chủ, chọn Tin nhắn, chọn biểu tượng ở góc dưới bên trái

2. Nhập số hoặc tên người gửi đến

3. Nhập nội dung tin

4. Chọn SIM để gửi tin đi(nếu điện thoại có 2 SIM)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU